COOLING TECHNIQUE s.r.o. Na hlavní stránku
dodavatel komponentů Danfoss pro Českou republiku
   
  - vodou chlazené kondenzátory
  - výparníky se suchou expanzí
  - deskové výměníky tepla pájené natvrdo
  - polosvařované a celosvařované deskové výměníky tepla
  - niklem pájené výměníky tepla
 
Vodou chlazené kondenzátory
Vodou chlazený kondenzátor CPlus
Základní řada vícetrubkových (kotlových) kondenzátorů s trubkovými svazky zahrnuje 32 typů o výkonech od 35 do 1500 kW. Tento systém umožňuje použitím speciálních vysokoúčinných trubek snížení rozměrů a tím i hmotnosti zařízení, z čehož vyplývá i snížení náplně chladiva až o 50%. Nové uspořádání hlavy umožňuje zvýšení jmenovitého tlaku až na 10 bar.
Na začátek stránky
Výparníky se suchou expanzí
Výparník se suchou expanzí Dryplus2
Nová řada vícetrubkových (kotlových) výparníků pro přímou expanzi s trubkovými svazky, označovaná jako řada "H". Tato řada je určena pro aplikace v obtížných podmínkách, přičemž zůstávají zachovány výhody: demontovatelné trubkové svazky, úplná kompatibilita pro všechna chladiva HCFC a HFC, přípojky vody mohou být shora nebo z boku, zvláštní verze pro nízký (H) a zvláště nízký (X) průtok vody a solanky.
Na začátek stránky
Deskové výměníky tepla pájené natvrdo
Deskový výměník tepla pájený natvrdo
Tyto deskové výměníky zcela změnily koncepci řešení chladicích okruhů a okruhů pro tepelná čerpadla díky svým nesporným výhodám: zmenšení rozměrů a tím snížení nákladů na celkovou rekonstrukci u chladicího zařízení a tepelných čerpadel, snadná montáž, snížení nákladů na izolaci, snížení náplně chladiva, úspora energie, nižší hmotností přispívá ke snížení nákladů na přepravu i instalaci.
Aplikace
Deskové výměníky tepla natvrdo pájené jsou určeny pro různé aplikace, např. jako výparník, kondenzátor, chladič oleje, rekuperátor,podchlazovač, ekonomizer. Deskový výměník tepla natvrdo pájený (BHE) je nejvhodnější při použití v systémech reverzibilních tepelných čerpadel nebo pro výměnu tepla s malými rozdíly teplot a pro svoji účinnost v těchto jednotkách se nyní využívá v systémech používajících sekundární smyčku.
Na začátek stránky
Polosvařované a celosvařované deskové výměníky tepla
Polosvřovaný a celosvařovaný deskový výměník tepla
Polosvařované deskové výměníky
Polosvařované kondenzátory a výparníky jsou kompaktní výměníky se všemi teplosměnnými plochami z korozivzdorného materiálu. Z vyšší účinnosti vyplývá nižší náplň chladiva.
Celosvařované deskové výměníky
Nízké teploty, vysoké tlaky nebo agresivní látky vyžadují zvláštní řešení. Firma Alfa Laval vyvinula celosvařované deskové výměníky tepla s dokonalým protiproudným prouděním. AlfaRex bez těsnění má všechny známé výhody deskových výměníků tepla Alfa Laval s výjimkou přídavných teplosměnných ploch.
Na začátek stránky
Niklem pájené výměníky tepla
Niklem pájený výměník tepla
Technologie firmy Alfa Laval umožňuje používat tyto výměníky pro čpavkové chlazení v oblasti malých výkonů až do 200 kW. Niklem pájené deskové výměníky tepla jsou konstruovány pro použití v chadicích zařízeních s amoniakem, tepelných čerpadlech a absorpčních systémech jako jsou: kondenzátory, suché a zaplavené výparníky, chladiče kondenzátu, chladiče oleje, rekuperátory.
Na začátek stránky
Na hlavní stránku