COOLING TECHNIQUE s.r.o. Na hlavní stránku
dodavatel komponentů Danfoss pro Českou republiku
   
  - termostatické expanzní ventily
  - rozdělovače kapaliny
  - elektromagnetické ventily
  - hlavní ventily
  - řídící ventily pro ovládání hlavních ventilů
  - vodní ventily
  - převodníky tlaku
  - presostaty
  - termostaty
  - kompresory
  - systémová kontrola a regulace
 
Termostatické expanzní ventily
Termostatický expanzní ventil
Termostatické expanzní ventily jsou ideálními expanzními ventily pro chladicí a mrazicí nábytek, chladírny, blokové chladicí jednotky, klimatizační zařízení, technologická chladicí zařízení. Stavebnicový systém je vhodnou kombinací pro přesnou regulaci výparníků. Jednoduché skladování, manipulace a montáž.
Na začátek stránky
Rozdělovače kapaliny
Rozdělovač kapaliny
Rozdělovač kapaliny 69G je určen k rozdělování chladiva z termostatického expanzního ventilu do jednotlivých sekcí výparníku. Příslušný expanzní ventil musí být v provedení pro vnější vyrovnání tlaku.
Na začátek stránky
Elektromagnetické ventily
Elektormagnetický ventil
Elektromagnetické ventily pro fluorovaná chladiva a NH3 pro použití v kapalinových, sacích a potrubních rozvodech horkých par. Těleso ventilu i cívku lze objednat odděleně, tzn., že pro každý případ je možné sestavit optimální kombinaci ventil - cívka.
Na začátek stránky
Hlavní ventily
Hlavní ventil
Hlavní ventily (které jsou použitelné jako různé druhy regulátorů) se dodávají ve dvou variantách, PM1 a PM3. Na PM1 je možné namontovat jeden řídící ventil, na PM3 až tři řídící ventily s různými funkcemi řízení např. regulace konstantního tlaku, diferenciálního tlaku, stav zavřeno/otevřeno, elektronická regulace, regulace teploty aj. K dodání jsou i dvoustupňové hlavní ventily.
Na začátek stránky
Řídící ventily pro ovládání hlavních ventilů
Řídící ventil
Velký sortiment řídících ventilů a různé způsoby jejich připojení na hlavní ventil zajišťují optimální využití těchto soustav v chladicích a klimatizačních zařízeních. Podle způsobu zapojení a druhu použitých řídících ventilů, může hlavní ventil plnit funkci od otevřeno/zavřeno až po proporcionální řízení. Tím je zajištěna optimalizace technologických procesů.
Na začátek stránky
Vodní ventily
Vodní ventil ovládaný tlakem
Vodní ventily řízené tlakem nacházejí uplatnění v chladicích zařízeních k regulaci množství chladicí vody. Použitím těchto ventilů lze docílit modulované regulace, takže požadovaný tlak se během provozu nemění.
Vodní ventil ovládaný teplotou
Vodní ventily řízené teplotou jsou určeny k regulaci teploty proudu vody a neutrální solanky. Díky modulované regulaci se nastavená teplota média během provozu nemění.
Na začátek stránky
Převodníky tlaku
Převodník tlaku
Převodníky tlaku převádějí měřený tlak na standardní signál 4 - 20 mA. Použití: klimatizační zařízení, chladicí zařízení, technologické procesy, vzduchotechnika, laboratorní technika.
Na začátek stránky
Presostaty
Presostat
Presostaty (diferenciální presostaty) jsou tlakem řízené elektrické spínače, které chrání zařízení před příliš nízkým anebo příliš vysokým tlakem.
Na začátek stránky
Termostaty
Termostat
Termostaty (diferenciální termostaty) udržují konstantní teplotu v chladicích a klimatizačních zařízeních i během měnících se provozních podmínek.
Na začátek stránky
Kompresory
Kompresor
Kompresory pro různé druhy chladiv. Použití: chladicí vitríny, chlazené místnosti, mrazicí nábytek, mrazírny, tepelná čerpadla…
Na začátek stránky
Systémová kontrola a regulace
Systém
Řídící systémy pro kontrolu prostředí a spotřeby energie ve velkých stavebních komplexech a budovách. Dohlížející systémy odběru dat pro mosty, tunely, čistící stanice odpadních vod, vodárny, elektrárny, teplárny a podobná zařízení. K těmto počítačovým systémům lze dodat také ventily, senzory, motory, frekvenční měniče a další zařízení.
Na začátek stránky
Na hlavní stránku